Δωρεάν Σχολικά Βοηθήματα Α΄ Λυκείου

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχολικα Βοηθηματα Α Λυκειου


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχολικά Βοηθήματα Α΄ Λυκείου —

***Βοηθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου***

Βοηθήματα Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι – Αρχαίο Κείμενο με Παράλληλες Μεταφράσεις (Διοφάντος)
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι – Μετάφραση – Σχόλια – Ερωτήσεις (Φρ. 2001-Ορόσημο)
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι – Μετάφραση – Ερμηνευτικά Σχόλια (Φρ. Ηλιάσκος)
Ξενοφώντος Ελληνικά – Ερωτήσεις & Ασκήσεις (Εκπ. Δούκα)
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι – Μετάφραση, Σχόλια, Ερμηνευτικές Ερωτήσεις, Ασκήσεις
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι – Ερωτήσεις Εισαγωγής
Ξενοφώντος Ελληνικά – Αρχαίο Κείμενο – Μετάφραση – Ασκήσεις (Ι.Π. Αμπελάς)
Ξενοφώντα Ελληνικά – Μετάφραση – Κύρια Σημεία – Γλωσσικά – Ερμηνευτικά Σχόλια (Παλακίδου Χριστίνα)
Ξενοφώντα Ελληνικά – Διαγωνίσματα & Ασκήσεις (ΚΕΕ)
Θουκυδίδου Ιστορίαι – Αρχαίο Κείμενο – Μετάφραση – Ασκήσεις (Ι.Π. Αμπελάς-Γ. Θώδης)
Αρχαία Α΄ Λυκείου – Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων (Φρ. Επίγνωση)

Βασικό Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Βοήθημα Συντακτικού Αρχαίων Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου με Ασκήσεις (Βολονάκη)
Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας Α΄ Λυκείου – Λύσεις & Απαντήσεις Βιβλίου (έκδ. taexeiola)

***Βοηθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεσης) Α΄ Λυκείου***

Βοήθημα Έκφρασης-Έκθεσης Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Γλωσσικές Ασκήσεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Έκφραση-Έκθεση: Θεματικοί κύκλοι για το Γενικό Λύκειο – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (taexeiola) NEW
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Λεξιλογικές Ασκήσεις (Παπαδάκης Σταύρος)
Διδακτικό Υλικό για τους Θεματικούς Κύκλους Έκθεσης της Α΄ Λυκείου (τχ.α) (Εκπ. Δούκα)
Διδακτικό Υλικό για τους Θεματικούς Κύκλους Έκθεσης της Α΄ Λυκείου (τχ.β) (Εκπ. Δούκα)
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου – Σημειώσεις – Ασκήσεις (Ι.Π. Αμπελάς)
Σημειώσεις και Ασκήσεις Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου (Δέσποινα Παπαστάθη)
Έκθεση Α΄ Λυκείου: Κείμενα & Ασκήσεις για τους Θεματικούς Κύκλους (Εκπ. Δούκα)
Επαναληπτικά Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου ΟΕΦΕ (ΟΕΦΕ)
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Έκθεσης Α΄ Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση Λυκείου – Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Μαρία Κάππου)
Βοήθημα Έκθεσης Λυκείου – Θεματικοί Τομείς (Μαρία Κάππου)
Η Στρατηγική της Έκθεσης στο Λύκειο – Σχεδιαγράμματα Θεμάτων (Α.Γ. Αλεξανδρίδης)

***Βοηθήματα Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου***

Βοήθημα Κειμένων Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Αναλύσεις Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (τχ.α) (Εκπ. Δούκα)
Αναλύσεις Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (τχ.β) (Εκπ. Δούκα)
Σημειώσεις Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (Ι.Π. Αμπελάς)
Θέματα – Διαγωνίσματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Κειμένων Α΄ Λυκείου

***Βοηθήματα Ιστορίας Α΄ Λυκείου***

Βοήθημα Ιστορίας Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Α΄ Λυκείου (Τίνα Γεωργίου)
Σχεδιαγράμματα «Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου» Α΄ Λυκείου (Β. Δημοπούλου)
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Ιστορίας Α΄ Λυκείου
Ερωτήσεις – Θέματα Ιστορίας Α΄ Λυκείου με Απαντήσεις (2ο ΓΕΛ Καλύμνου)

***Βοηθήματα Πολιτικής Παιδείας Α΄ Λυκείου***

Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (έκδ. taexeiola)
Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου – Κριτήρια Αξιολόγησης με Απαντήσεις (έκδ. taexeiola)
Θέματα Εξετάσεων Πολιτικής Παιδείας Α΄ Λυκείου με Απαντήσεις (έκδ. taexeiola)

***Βοηθήματα Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου***

Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου – Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων

***Βοηθήματα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου***

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (έκδ. taexeiola)
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου – Λυσάρι Υπουργείου (Διοφάντος)
Βοήθημα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου με Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Διακρότημα)
Βοήθημα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου με Ερωτήσεις Θεωρίας – Ασκήσεις – Θέματα (Αποστόλου Γιώργος)
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Άλγεβρας Α΄ Λυκείου με Λύσεις
Επαναληπτικά Θέματα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου με Λύσεις (ΟΕΦΕ)
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου – Επανάληψη Θεωρίας για τις Εξετάσεις (askesi)

***Βοηθήματα Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου***

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (έκδ. taexeiola)
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου – Λυσάρι Υπουργείου (Διοφάντος)
Βοήθημα Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Ασκήσεις (Βιβλιοτετράδιο)
Βοήθημα Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου με Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Διακρότημα)
Βοήθημα Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου με Ερωτήσεις Θεωρίας – Ασκήσεις – Θέματα (Αυγερινός Βασίλης)
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου Βασικές έννοιες – Θεωρία – Ασκήσεις (Φρ. 2001-Ορόσημο)
Διαγωνίσματα α΄ Τετραμήνου Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου με Λύσεις
Επαναληπτικά Θέματα Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου με Λύσεις (ΟΕΦΕ)

***Βοηθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου***

Βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Φυσική Α΄ Λυκείου – Λύσεις Ασκήσεων Βιβλίου (Βολονάκη)
Φυσική Α΄ Λυκείου – Λυσάρι Υπουργείου (Διοφάντος)
Βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου με Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Διακρότημα)
Βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Ηλιάσκος)
Βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Ασκήσεις (Βιβλιοτετράδιο)
Επαναληπτικά Θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου με Λύσεις (ΟΕΦΕ)
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Φυσικής Α΄ Λυκείου
Θεωρία & Ασκήσεις στους 3 Νόμους του Νεύτωνα Φυσικής Α΄ Λυκείου (Παπαδημητρίου Γεώργιος)
Ενδεικτικά Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Φυσικής Α΄ Λυκείου (ΚΕΕ)
Διαγωνίσματα α΄ Τετραμήνου Φυσικής Α΄ Λυκείου
Τυπολόγιο Φυσικής Α΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου
Τυπολόγιο Φυσικής Α΄ Λυκείου

***Βοηθήματα Χημείας Α΄ Λυκείου***

Βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (Βολονάκη)
Χημεία Α΄ Λυκείου – Λυσάρι Υπουργείου (Διοφάντος)
Βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Ασκήσεις (Βιβλιοτετράδιο)
Βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου – Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Ηλιάσκος)
Χημεία Α΄ Λυκείου Βασικές έννοιες – Θεωρία – Τύποι – Ασκήσεις (Φρ. 2001-Ορόσημο)
Βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου με Θεωρία & Ασκήσεις (Φρ. Διακρότημα)
Επαναληπτικά Θέματα Χημείας Α΄ Λυκείου με Λύσεις (ΟΕΦΕ)
Διαγωνίσματα α΄ Τετραμήνου Χημείας Α΄ Λυκείου
Θέματα – Διαγωνίσματα Χημείας Α΄ Λυκείου
Κριτήρια Αξιολόγησης Χημείας Α΄ Λυκείου – Ασκήσεις (ΚΕΕ)
Ενδεικτικά Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Χημείας Α΄ Λυκείου (ΚΕΕ)
Τυπολόγια Χημείας Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου (Φρ. Άνοδος)
Τυπολόγιο Χημείας Α΄ Λυκείου (Orbit)

***Βοηθήματα Βιολογίας Α΄ Λυκείου***

Βιολογία Α΄ Λυκείου – Λύσεις Βιβλίου Μαθητή (έκδ. taexeiola)
Βιολογία Α΄ Λυκείου: Απαντήσεις Ερωτήσεων Τράπεζας Θεμάτων 2013-14
Επαναληπτικά Θέματα Βιολογίας Α΄ Λυκείου από την Τράπεζα Θεμάτων (Ιωαννίδης Θωμάς)
Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων Βιολογίας Α΄ Λυκείου
Βιολογία Α΄ Λυκείου – Επαναληπτικές Ερωτήσεις Θεωρίας με Απαντήσεις (Φρ. Προοπτική)

***Βοηθήματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Α΄ Λυκείου***

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Βοηθήματα για το Α΄ Μέρος
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Βοηθήματα για το Β΄ Μέρος

***Βοηθήματα Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ Λυκείου***

Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου – Επαναληπτικές Ασκήσεις με Απαντήσεις
Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου – Επαναληπτικές Ερωτήσεις Θεωρίας
Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου – Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων

***Βοηθήματα Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων Α΄ Λυκείου***

Ερωτήσεις Επανάληψης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Α΄ Λυκείου
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Λυκείου – Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων με Απαντήσεις
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Λυκείου – Επαναληπτικές Ερωτήσεις (Λυκούρας Φώτης)

 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα παραπάνω Δωρεάν Σχολικά Βοηθήματα Α΄ Λυκείου, τα Λυσάρια και το Εκπαιδευτικό Υλικό που προσφέρονται δωρεάν από το taexeiola.gr σκοπό έχει τη βοήθεια των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Θα βρείτε σχολικά βοηθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας, Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικής Παιδείας, Θρησκευτικών, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Εφαρμογών Πληροφορικής, Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Στα ψηφιακά βιβλία δίνεται η δυνατότητα Online ανάγνωσης ή και κατεβάσματος στον υπολογιστή σας (downloading). Όσον αφορά τα Λυσάρια και τη χρήση τους προτείνουμε στους μαθητές να προσπαθούν να λύνουν μόνοι τους τις ασκήσεις και να συμβουλεύονται τα λυσάρια αν δυσκολευτούν ή για επαλήθευση. Σημασία δεν έχει η λύση των ασκήσεων για να τις βλέπει ο καθηγητής αλλά η κατανόηση τους. Άρα θα πρέπει να επιμείνει ο μαθητής μέχρι την κατανόηση της κάθε άσκησης.► Κάνε το Δώρο στο...