Σχολικά Βοηθήματα και Υλικό για όλες τις τάξεις

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ

Σχολικά Βοηθήματα και Υλικό για όλες τις τάξεις

Στο taexeiola προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε περιεχόμενο βοηθητικού, σχολικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας και μάθησης, μία ανοιχτή πλατφόρμα, που αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Στην πλατφόρμα του taexeiola, ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και ο γονιός μπορούν να βρουν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικόσχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βίντεομαθήματα σε ψηφιακή μορφή:

***Εκπαιδευτικό Υλικό Νηπιαγωγείου***

Υλικό Νηπιαγωγείου

***Σχολικά Βοηθήματα Δημοτικού***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Δημοτικού 

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Δ΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Ε΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Στ΄ Δημοτικού

***Σχολικά Βοηθήματα Γυμνασίου***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Γυμνασίου

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Γυμνασίου

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Γυμνασίου

***Σχολικά Βοηθήματα Λυκείου***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Λυκείου

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Λυκείου

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Λυκείου

***Βοηθήματα και Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες***

Υλικό για Μαθησιακές Δυσκολίες

Video: πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα βοηθήματα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Η σελίδα μας φιλοδοξεί να γίνει ένα ευέλικτο εργαλείο, που θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν νέους τρόπους μάθησης, που συμβαδίζουν με την εποχή μας και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα λειτουργεί παράλληλα και βοηθητικά για τη σχολική κοινότητα.

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως ο μαθητής – ενδεχομένως σε συνεργασία με τον γονέα – θα πρέπει να χρησιμοποιεί το βοηθητικό υλικό με στόχο την κατανόηση της ύλης αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεών του. Η χρήση των σχολικών βοηθημάτων ίσως αρκούν για το διάβασμα της ημέρας δεν αρκούν όμως για μία επιτυχημένη σχολική χρονιά. Ο μαθητής δεν πρέπει να εφησυχάζει και οφείλει να αναζητά επιπρόσθετο υλικό και ασκήσεις και να δοκιμάζει συνεχώς τις δυνάμεις του και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κατακτήσει την γνώση. Σε ότι αφορά τις εργασίες και ασκήσεις για το σπίτι, ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να προσπαθεί μόνος να βρει τις λύσεις και απαντήσεις και όπου δυσκολεύεται να υποστηρίζεται από τα ανάλογα λυσάρια και έπειτα να επιστρέφει ξανά λύνοντας την άσκηση χωρίς βοήθεια και με μερικές παραλλαγές.

► Κάνε το Δώρο στο...