Σχολικά Βοηθήματα και Λυσάρια για Όλες τις Τάξεις

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ

— ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Στο taexeiola προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε περιεχόμενο βοηθητικού, σχολικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας και μάθησης, μία ανοιχτή πλατφόρμα, που υποστηρίζει νέα σενάρια μάθησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Στην πλατφόρμα του taexeiola, ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και ο γονιός μπορούν να βρουν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικόσχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βίντεο σε ψηφιακή μορφή:

***Εκπαιδευτικό Υλικό Νηπιαγωγείου***

Υλικό Νηπιαγωγείου

***Σχολικά Βοηθήματα και Λυσάρια Δημοτικού***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Δημοτικού 

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Δ΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Ε΄ Δημοτικού

Βοηθήματα & Υλικό Στ΄ Δημοτικού

***Σχολικά Βοηθήματα και Λυσάρια Γυμνασίου***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Γυμνασίου

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Γυμνασίου

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Γυμνασίου

***Σχολικά Βοηθήματα και Λυσάρια Λυκείου***

Βοηθήματα & Υλικό Α΄ Λυκείου

Βοηθήματα & Υλικό Β΄ Λυκείου

Βοηθήματα & Υλικό Γ΄ Λυκείου

***Βοηθήματα και Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες***

Υλικό για Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Η σελίδα μας φιλοδοξεί να γίνει ένα ευέλικτο εργαλείο, που θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν νέους ελκυστικότερους τρόπους μάθησης, που συμβαδίζουν με την εποχή μας και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα λειτουργεί παράλληλα και βοηθητικά για τη σχολική κοινότητα.

► Κάνε το Δώρο στο...