Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Μελετη Περιβαλλοντος Β Δημοτικου Βιβλιο Μαθητη

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού Βιβλίο Μαθητή


Μελέτη Περιβάλλοντος Βιβλίο Μαθητή Β΄ Δημοτικού - Περιγραφή

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Με τη Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται:

  • Μέσα από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος επιδιώκεται ο μαθητής:
  • Να διαμορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί ομαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του.
  • Να καλλιεργήσει την πνευματική σχέση με το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη προς τον άνθρωπό και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους του.
  • Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα.
  • Να αποκτήσει βασική εμπειρία και γνώσεις, ώστε να αξιοποιεί την Πληροφορική και τη Σύγχρονη Τεχνολογία.
  • Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του ικανότητα.

Το μάθημα Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού­ συνιστά έναν ενιαίο τομέα μάθησης με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στον οποίο ενσωματώνονται στοιχεία από το φυσικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό, ιστορικό και οικονομικό περιβάλλον. Διδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και συγκεντρώνει στοιχεία από εκείνα τα μαθήματα, που δε διδάσκονται στις τά­ξεις αυτές. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, δίνεται έμφαση στους συνδυασμούς, τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ώστε να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης που επιτρέπει την εξοικείωση του μαθητή με την πολύπλοκη, την πολυδιάστατη και τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Οι βασικοί άξονες της Μελέτης Περιβάλλοντος αφορούν:
1) στο ανθρωπογενές περιβάλλον
2) στο φυσικό περιβάλλον
3) στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – περιβάλλοντος
Η προσέγγιση των θεμελιωδών εννοιών δεν περιορίζεται στην απλή εξέταση του ερωτήματος «τι είναι», χαρακτηριστικού της αναλυτικής σκέψης,


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *