Εικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Εικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Εικαστικα Γ Δ Δημοτικου Βιβλιο Μαθητη

Εικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού Βιβλίο ΜαθητήΕικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού Βιβλίο Μαθητή - Περιγραφή

Εικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Στα Εικαστικά Γ΄-Δ΄ Δημοτικού ο μαθητής επιδιώκεται:

 • Να ερευνά και να χρησιμοποιεί υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων και να αποκτά δεξιότητες.
 • Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήματα μέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του.
 • Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού μας και άλλων πολιτισμών.
 • Να χρησιμοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες.
 • Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου τέχνης.
 • Να χρησιμοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεματικά με τα άλλα μαθήματα.
 • Να αναγνωρίζει ορισμένα μορφικά στοιχεία σε έργα τέχνης και αργότερα να ερμηνεύει απλά.
 • Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατομικές και σε ομαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.
 • Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλματα και αργότερα τις ικανότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. ­

Το διδακτικό πακέτο Εικαστικών της Γ΄ και Δ΄ τάξης αποτελείται από τρία βιβλία που συνιστούν μόνο την αρχή, την εισαγωγή στον κόσμο της τέχνης. Κάθε ενότητα τους αποτελεί την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα. Οι μαθητές σε κάθε ενότητα μπορούν να βρουν περισσότερο υλικό για κάθε καλλιτέχνη και είδος τέχνης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, όπως τα μουσεία, διάφορους φορείς, βιβλία και περιοδικά τέχνης, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο.

Η επεξεργασία του κάθε θέματος στο βιβλίο του μαθητή βασίζεται στην αξιοποίηση των βιωμάτων και των γνώσεων των παιδιών, ενώ η διάρθρωσή του στηρίζεται σε τρία μέρη:
Φύση (φυσικό περιβάλλον). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με εικόνες και νοήματα του φυσικού περιβάλλοντος. Με την προσεχτική παρατήρηση επεκτείνουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στις καθημερινές τους εικόνες, αντλώντας από αυτές την πληρότητα, τη σοφία και την αρμονία με την οποία λειτουργεί η φύση. Πέρα από το θαυμασμό τους γι’ αυτήν, αναπτύσσουν το σεβασμό και συνειδητοποιούν την ανάγκη για την προστασία
της.

Θέση (δομημένο περιβάλλον). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις εικόνες του βιβλίου να κατανοήσουν πώς το νόημα του θέματος βρίσκει εφαρμογή σε ό,τι ο άνθρωπος κατασκεύασε για τις πρακτικές και καθημερινές ανάγκες του. Αποκτούν κριτική θέση απέναντι στα ανθρώπινα δημιουργήματα και καλλιεργούν την αισθητική τους.
Τέχνη (έργο τέχνης). Οι μαθητές κατανοούν ότι αυτά που εφαρμόζει και ακολουθεί ο καλλιτέχνης όταν φτιάχνει ένα έργο στηρίζονται σε εμπειρίες αιώνων και σε προσωπικούς εικαστικούς συλλογισμούς που απορρέουν από τη συνεχή παρατήρηση, τη μελέτη της φύσης και τον πειραματισμό. Ανακαλύπτουν ότι η εικόνα της φύσης, πέρα από την πιστή αντιγραφή της, έχει να μας προσφέρει πολλούς προβληματισμούς και λύσεις.

Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

 • Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, μορφή), τα οποία είναι απαραίτητα για την κάθε δημιουργία. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των στοιχείων αυτών που ανακαλύπτουν σε όλες τις επόμενες ενότητες και δημιουργίες.
 • Στη δεύτερη ενότητα οι μαθητές διαπραγματεύονται θέματα που προέρχονται από την παρατήρηση της φύσης και των φυσικών φαινομένων. Παρατηρούν με προσοχή, προβληματίζονται και δημιουργούν με αφορμή τα θέματα της ενότητας.
 • Τρίτη ενότητα. Η ενότητα διαπραγματεύεται μόνο εκείνες τις μορφές τέχνης που δεν υπάρχουν στις άλλες ενότητες.
  Στην τέταρτη ενότητα, οι μαθητές προσεγγίζουν καλλιτέχνες και έργα τέχνης.­


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *