Βοήθημα Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

FacebookTwitterGoogle+

Κείμενα Γ΄ Γυμνασίου – Βοήθημα

Κειμενα Γ Γυμνασιου Απαντησεις - Λυσεις Βιβλιου

Κείμενα Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις – Λύσεις (Εκδ. Βολονάκη)Βοήθημα Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου - Περιγραφή

Κείμενα Γ΄ Γυμνασίου Λύσεις – Απαντήσεις

Στόχος του μαθήματος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι η επαφή του μαθητή με την τέχνη του λόγου, τη λογοτεχνία, την αποτύπωση, δηλαδή, με γραπτά σύμβολα και λέξεις, των ιδεών, των επιθυμιών, των προβληματισμών, των σκέψεων και των εσωτερικών συναισθημάτων του ανθρώπου, με απώτερο, όμως, πάντα σκοπό την καλλιέργεια και αισθητοποίηση του ωραίου. Μέσα από το μάθημα αυτό ο μαθητής έρχεται σε επαφή και εξοικειώνεται με τα έργα σπουδαίων εκπροσώπων της νεοελληνικής γραμματείας. Mε αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται αισθητικά και αναπτύσσεται πνευματικά.

Tα επιλεγμένα, λοιπόν, κείμενα, που συνθέτουν την καινούργια ύλη του σχολικού βιβλίου στοχεύουν στην εξοικείωση του μαθητή με την τεχνοτροπία, τον τρόπο γραφής, το ιδιαίτερο ύφος, τις πλούσιες ιδέες και τους προβληματισμούς ποιητών και πεζογράφων κάθε περιόδου της νεοελληνικής γραμματείας (από τη δημοτική ποίηση έως τη μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία).
Στόχος του παρόντος βιβλίου,. των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου των Εκδόσεων Βολονάκη, είναι να συμβάλει αποτελεσματικά στην οργάνωση και μεθόδευση του δύσκολου έργου ερμηνείας και κατανόησης των λογοτεχνικών κειμένων, χωρίς, όμως, να στερεί από τον αναγνώστη τη δυνατότητα αυτενέργειας και πρωτοβουλίας.

Ειδικότερα, η ύλη του συντίθεται από την ενδοκειμενική ερμηνευτική ανάλυση 72 σχολικών κειμένων (ακολουθώντας τις συμβουλές – υποδείξεις του σχολικού βιβλίου του εκπαιδευτικού για τη Γ΄ Γυμνασίου), τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά έργα της κάθε λογοτεχνικής περιόδου, από τη δημοτική ποίηση και την κρητική λογοτεχνία έως τη νεότερη και τη σύγχρονη μεταπολεμική εποχή. Συγκεκριμένα, στο παρόν βιβλίο για κάθε κείμενο δίνονται στοιχεία για το λογοτέχνη και το έργο του, νοηματική απόδοση, δομή, ερμηνευτική και αισθητική προσέγγιση, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού
βιβλίου και κάποιες συμπληρωματικές – ερμηνευτικές ερωτήσεις.
Στη συγκεκριμένη έκδοση τα μέρη στα οποία διαιρείται κάθε κείμενο είναι τα εξής:
A. O Δημιουργός: Πρόκειται για το πρώτο μέρος στο οποίο παρατίθενται στοιχεία από τη ζωή και το έργο του λογοτέχνη.
B. Εισαγωγικό σημείωμα για το έργο: Στο δεύτερο αυτό μέρος εκτίθενται κάποια στοιχεία σχετικά με το λογοτεχνικό κείμενο (ο τίτλος της ποιητικής συλλογής ή του πεζογραφήματος στο οποίο ανήκει, η χρονολογία συγγραφής του, κάποια γνωρίσματα τεχνοτροπίας).
Γ. Δομή του έργου: Στο σημείο αυτό το έργο διαιρείται σε θεματικές ενότητες στις οποίες δίνονται οι αντίστοιχοι πλαγιότιτλοι.
Δ. Ανάλυση περιεχομένου του έργου: Tο μέρος αυτό αποτελείται από δύο υποενότητες. H πρώτη υποενότητα (i. Περιεχόμενο και νοηματικά κέντρα) περιλαμβάνει μια περιληπτική απόδοση του περιεχομένου, ενώ στη δέυτερη (ii. Nοηματική απόδοση – χαρακτηρισμός
προσώπων) επιχειρείται μια ανάλυση των κύριων νοημάτων του έργου, καθώς και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα των κεντρικών ηρώων του κειμένου.
E. Tεχνική – τεχνοτροπία του έργου: Στο πέμπτο μέρος της επεξεργασίας του κειμένου το έργο προσεγγίζεται αισθητικά, καθώς εξετάζονται και αναλύονται:
i) η γλώσσα, ii) το ύφος/μορφή του έργου, iii) η στιχουργική ανάλυση (όταν πρόκειται για ποίημα) και iv) τα σχήματα λόγου του κειμένου.
ΣT. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου: Στο μέρος αυτό αναπτύσσονται οι απαντήσεις στις εργασίες του σχολικού εγχειριδίου.
Z. Συμπληρωματικές ερμηνευτικές ερωτήσεις:Στο τελευταίο αυτό μέρος παρατίθενται ανά κείμενο κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις για την καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση του έργου.


Κατηγορία: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *