Υπολογισμός Μορίων

Επιλέξτε Κατεύθυνση


*Xρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή (πχ. 15.5 και όχι 15,5).
       
  Προφορικός
1ου Τετρ.
Προφορικός
2ου Τετρ.
Γραπτός
Βαθμός
Βαθμός
Πρόσβασης
Μαθήματα Κατεύθυνσης        
         
Μαθήματα Γενικής Παιδείας        
         
       
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης      
         
Ειδικό μάθημα (εφόσον υπάρχει)        
     
         
Τελικά Μόρια        
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες      
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες      
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας      
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Τεχνολογικές Επιστήμες      
5ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης