Σχολικός Αθλητισμός

Δεν θα γίνουν Mαθήματα στα Σχολεία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Share

Σχολικός Αθλητισμός

Με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και 141822/Δ5/10-09-2015 «2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ