Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Share

 

Το taexeiola (αναφέρεται παρακάτω ως η Διοργανώτρια ή Διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

 • Δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό όποιος ενήλικος ή ανήλικος έχει νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν ανήλικοι εφόσον έχουν λάβει την πλήρη και αποδεδειγμένη έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους. Η παροχή της ρητής συναίνεσης των κατά περίπτωση ασκούντων τη γονική μέριμνα τεκμαίρεται από τη Διοργανώτρια με τη με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η έλλειψη ή η ανάκλησή της δέον να δηλώνεται ρητά από τον αρνούμενο ή ανακαλούντα. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες εκπροσωπούνται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνά τους. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία να επιδεικνύουν τα παραστατικά της νόμιμης συμμετοχής τους και να της παραδίδουν αντίγραφα.
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες και οι συνεργαζόμενοι με το taexeiola καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους Α΄ βαθμού αυτών.

 

 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, στις 23:59:59.

 

 • Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει 3 νικητές μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, στις 31η Ιανουαρίου 2017 θα διεξαχθεί από τo taexeiola κλήρωση μεταξύ των συμμετοχών της περιόδου του διαγωνισμού.

 

 • Τα δώρα τo οποίo προσφέρεται στον παρόντα διαγωνισμό είναι ένα (1) Samsung Galaxy S8, ένα (1) Samsung Galaxy J7 και ένα (1) Xiaomi Redmi Note 4X, στο χρώμα που επιθυμεί ο νικητής αρκεί να μην αυξάνεται η αρχική τιμή του κινητού.
 • Επειδή τα δώρα θα αγοραστούν από τον διοργανωτή μετά την ανάδειξη του νικητή, το δώρο μπορεί να αντικατασταθεί, με άλλη συσκευή ανάλογης ή μικρότερης αξίας που θα επιλέξει ο νικητής, μόνο αν έχει αποσυρθεί ή εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης από την ελληνική αγορά το αρχικό δώρο.

 

 • Στο Διαγωνισμό μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ακολουθώντας τις διαδρομές των χαμένων θησαυρών και αφού ολοκληρώσει την κάθε διαδρομή και αφού δώσει τις σωστές απαντήσεις στη φόρμα που θα του ζητηθούν. Λαμβάνοντας μέρος κάνουν αυτόματα αποδεκτούς τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

 

 • Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στους τρεις διαγωνισμούς ξεχωριστά όπως δηλαδή θα τον οδηγήσουν διαδοχικά τα βήματα της διαδρομής για το κάθε δώρο.

 

 • Τα τελικά αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του taexeiola στην ανάρτηση του διαγωνισμού καθώς και στη σελίδα στο facebook. Οι συμμετέχοντες για να ενημερωθούν για το αν κληρώθηκε ή όχι το όνομά τους, οφείλουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με το νικητή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια θα επιχειρεί την προαναφερθείσα επικοινωνία για διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης της σχετικής επικοινωνίας, η προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή θα θεωρείται άκαρπη. Κατά την εν λόγω επικοινωνία ο νικητής οφείλει να δηλώσει στη Διοργανώτρια την αποδοχή ή μη του δώρου που δικαιούται και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Εάν ο βασικός νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο που δικαιούται ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε διάστημα 15 ημερών, η Διοργανώτρια επαναλάβει την κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον βασικό ή κατά περίπτωση τον αναπληρωματικό νικητή ή αυτοί δεν αποδεχτούν το δώρο που δικαιούνται, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου ακυρώνεται.

 

 • Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της Διοργανώτριας με τον τελικό νικητή και πάντως εντός 15 ημερών από την αρχική επικοινωνία κατά την οποία δηλώθηκε η αποδοχή του δώρου. Ο ακριβής χρόνος και τόπος παραλαβής ορίζεται, σε κάθε περίπτωση από τη Διοργανώτρια εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη συναίνεσης του τελικού νικητή με την προαναφερόμενη απόφαση της Διοργανώτριας εταιρείας και συνακόλουθα σε περίπτωση μη εμφάνισής του στον καθορισμένο από την Διοργανώτρια τόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου, το δώρο απόλλυται.

 

 • Ο Διοργανώτής δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του τελικού νικητή για παραλαβή του δώρου του. Κατά την προσέλευσή του για την παραλαβή του δώρου του ο νικητής θα πρέπει να φέρει μαζί του ή να αποστείλει απικειρομένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο παραστατικό ταυτοποίησης εκδοθέν από δημόσια αρμόδια αρχή (π.χ. διαβατήριο εν ισχύ), και να παραδίδει σχετικά αντίγραφα, εάν του ζητηθούν. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο, ή προσερχόμενος δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους το δικαίωμα παραλαβής του δώρου απόλλυται αυτομάτως.
  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων, ιδίως αν οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους (ή των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας τους) όπως το έχουν δηλώσει. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του προστεθέντος υπαλλήλου της Διοργανώτριας ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την ειδοποίησή τους. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσμία παρέλθει άπρακτη το δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το δώρο κατά την κρίση της. Η Διοργανώτρια δε θα φέρει, επίσης, καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δώρου μετά την παράδοσή του στον τελικό νικητή και ο τελικός νικητής αποδέχεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίστανται.

 

 • Το δώρο κατά την παραλαβή του είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή του δώρου (όπως ιδίως έξοδα μετακίνησης, αποστολής ή και διαμονής κ.λπ.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον τελικό νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

 • Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω, την ειδοποίηση των νικητών και την παράδοση του δώρου η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό. Ιδίως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετική με την κατάσταση, συντήρηση και κάθε είδους αξίωση που αφορά την ηλεκτρονική συσκευή που αποτελεί το δώρο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της κλήρωσης, της απονομής του δώρου κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

 

 • Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των τελικών νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 • Το taexeiola διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.

 

 • Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα με κανένα τρόπο να αμφισβητήσουν την διαδικασία των συμμετοχών ή το αποτέλεσμα της τελικής κλήρωσης του νικητή.

 

 • Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

► Κάνε το Δώρο στο...

Δείτε ακόμα...

Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*