Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Φυσικα Στ Δημοτικου Βιβλιο Μαθητη

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή Φυσικής Στ΄ Δημοτικού - Περιγραφή

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

­Με κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

  • Σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη για τις θεμελιώδεις μορφές ενέργειας.
  • Αντιληφθούν ότι η ενέργεια μετασχηματίζεται από μια μορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται.
  • Γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό πρόβλημα.
  • Εκτιμούν τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον.
  • Αντιλαμβάνονται τη σχέση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού ως μια διαδικασία μετασχηματισμού της ενέργειας.
  • Αναγνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερμότητας και να τους συνδέουν µε τις καταστάσεις της ύλης.
  • Εκτιμούν τη σημασία των τρόπων διάδοσης της θερμότητας σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής.

Στη Φυσική επιδιώκεται οι μαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέματα από το χώρο της Φυσικής, προσαρμοσμένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε βαθμίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστημονικής εγκυρότητας.
Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον μαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερμηνεία των φαινομένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-«μοντέλων» προκειμένου να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες.
Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναμφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαδίκτυο, συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των μετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των μαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, μοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδομένα ώστε οι μαθητές, µε την ενεργό συμμετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής.


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *