Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Μαθηματικα Δ Δημοτικου Βιβλιο Μαθητη

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή Μαθηματικών Δ΄ Δημοτικού - Περιγραφή

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Με τα Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να μπορούν να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 1.000.000.
 • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1000.
 • Να εξασκηθούν στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.
 • Να εξασκούνται στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας.
 • Να εξασκηθούν σε απλές μετατροπές μονάδων μέτρησης και να μπορούν να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με συμμιγείς αριθμούς.
 • Να διαπιστώνουν την ύπαρξη απλών αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων.
 • Να εξασκούνται με τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών και στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων. Επίσης στον υπολογισμό περιμέτρου απλών σχημάτων.
 • Να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού.
 • Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο χαρτί.
 • Να εξασκούνται στη συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων.
 • Να γνωρίσουν την έννοια της πιθανότητας.­

Τα περιεχόμενα του βιβλίου Μαθηματικών Δ΄ Δημοτικού ανά περίοδο είναι:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α Ενότητα
Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τους αριθμούς μέχρι το 10.000.
Παρουσίαση των αριθμών μέχρι το 20.000.
Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τα επίπεδα σχήματα
Εισαγωγή στη διαχείριση προβλήματος
Β Ενότητα
Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις και τις ιδιότητές τους.
Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.
Γ Ενότητα
Εμπέδωσ­η των γνώσεων για τους δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία και τα δεκαδικά κλάσματα.
Μετρήσεις μήκους μάζας, χρήματος.
Εμφάνιση του 3ου δεκαδικού ψηφίου.
Εμφάνιση των συμμιγών και των δεκαδικών κλασμάτων στο πλαίσιο των μετρήσεων.
Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία.

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α Ενότητα
Επισημοποίηση, σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς με 3 δεκαδικά ψηφία, τα δεκαδικά κλάσματα και τους συμμιγείς αριθμούς.
Παρόμοια και για τις μονάδες μέτρησης μήκους και βάρους.
Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς και συμμιγείς.
Β Ενότητα
Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για συνήθη επίπεδα σχήματα.
Η έννοια και η μέτρηση της επιφάνειας.
Η έννοια της συμμετρίας.
Γ Ενότητα
Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 200.000.
Επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις σε μεγαλύτερους αριθμούς.
Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α Ενότητα
Εισαγωγή των αλγορίθμων του πολλαπλασιασμού με τριψήφιο
πολλαπλασιαστή και της διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη.
Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων.
Η μέθοδοςτης αναγωγής στη μονάδα.
Β Ενότητα
Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.
Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.
Μέτρηση χρόνου.
Εμπέδωση και επέκταση της έννοιας του μοτίβου. Εισαγωγή στην έννοια του αναδρομικού μοτίβου.
Γ Εν­ότητα
Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τα στερεά σώματα.
Εισαγωγ­ή στην έννοια και τη μέτρηση της χωρητικότητας.
Επισημοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων για τη Στατιστική.


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *