Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού Βιβλίο Μαθητή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ΄ Δημοτικού - Περιγραφή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Με την διδασκαλία του­ μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής επιδιώκεται οι μαθητές:­

  • Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόμων στις διάφορες ομάδες και θεσμούς και την αλληλεπίδραση ατόμου – ομάδας. Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών ομάδων. Να εκτιμήσουν τη σημασία του θεσμού της εκπαίδευσης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και τη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Να αποδέχονται την ετερότητα και να εκτιμούν την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων.
  • Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την οργάνωση της ελληνικής δημοκρατίας και να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης αυτής. Να εκτιμήσουν τη σημασία της δημοκρατίας. Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διεθνή ειρήνη σε συνδυασμό με το σεβασμό στο δημοκρατικό πολίτευμα. Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης των πολιτών για ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Να αντιληφθούν ότι η πολυπολιτισμικότητα επηρεάζει την κοινωνία μας και ότι η αναγνώριση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση.
  • Να αναγνωρίσουν τη σημασία και το ρόλο της Ε.Ε. στο διεθνή χώρο και κυρίως για τη διεθνή συνεργασία και ειρήνη. Να κατανοήσουν τη σημασία της διαφύλαξης των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των λαών, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ως προϋπόθεση για ειρηνική, δημοκρατική και ισότιμη συνύπαρξη των χωρών – μελών. Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους συμπολίτες τους και διάθεση για συνεργασία και αλληλεγγύη. Να επιθυμούν τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
  • Να εκτιμήσουν το ρόλο των διεθνών οργανισμών στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης. Να αποδεχθούν την αξία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να προβληματιστούν για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα στον παγκόσμιο χώρο.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σκοπό έχει την εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει όχι μόνο ­στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη. Έναν πολίτη που καλείται να ζήσει και να συνυπάρξει με τους άλλους στα πλαίσια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας, σε έναν συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.
Οι βασικοί άξονες γνωστικού περιεχομένου του μαθήματος είναι:

  • το άτομο και η κοινωνία, οι κοινωνικές ομάδες, οι θεσμοί, οι ειδικές ομάδες ατόμων, τα κοινωνικά προβλήματα και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.
  • το άτομο και η πολιτεία, η έννοια του κράτους και του έθνους, τα είδη πολιτευμάτων, το ελληνικό κράτος, οι λειτουργίες του κράτους, οι εκλογές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, η διεθνής κοινότητα και οι σχέσεις μεταξύ των κρατών.
  • το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (έννοια – οργάνωση – θεσμοί), ο Έλληνας ως ευρωπαίος πολίτης,
  • το άτομο και η διεθνής κοινότητα, οι παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί και η Ελλάδα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Διεθνής Κοινότητα, τα κοινωνικά προβλήματα στη διεθνή τους διάσταση.


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *