Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

FacebookTwitterGoogle+

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Κοινωνικη και Πολιτικη Αγωγη Ε Δημοτικου Βιβλιο Μαθητη

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ Δημοτικού - Περιγραφή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού – Βιβλίο Μαθητή

Με την διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Ε΄ Δημοτικού επιδιώκεται οι μαθητές:

  • Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόμων στις διάφορες ομάδες και θεσμούς και την αλληλεπίδραση ατόμου – ομάδας. Να εκτιμήσουν τη σημασία της οικογένειας και της οργάνωσης των ατόμων σε ομάδες με διαφορετικούς ρόλους.
  • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της ύπαρξης του σχολείου για το άτομο και την κοινωνία. Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους θεσμούς που υπάρχουν στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Να αναπτύξουν το σεβασμό για την οργάνωση των κοινωνιών
  • Να αναγνωρίσουν τη σημασία της πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών. Να αναπτύξουν θετική στάση για την έννοια της δημοκρατίας. Να υιοθετήσουν στάσεις υπευθυνότητας τόσο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Να περιφρουρούν τα δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες. Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τους διαφορετικούς λαούς και τις διάφορες ομάδες που ζουν στη χώρα μας. Να ενθαρρυνθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που να προωθούν την κατανόηση και τη συνεργασία ανάμεσα σε οργανωμένες ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα.
  • Να εκτιμήσουν τις προσπάθειες των ατόμων και των κρατών για συνεργασία, ειρήνη και πρόοδο. Να αναγνωρίσουν την προσφορά της Ευρώπης (και της Ελλάδας) στον παγκόσμιο πολιτισμό. Να σέβονται και να εκτιμούν τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων.
  • Να αναγνωρίσουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της διεθνούς ειρήνης ως προϋποθέσεων για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Να επιθυμούν την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού) είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο κύριος στόχος του μαθήματος, που είναι η κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση του Έλληνα πολίτη, να προσεγγιστεί σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που ευνοεί τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του μαθητή. Περιέχει συνολικά 21 κεφάλαια, μαζί με αυτά της αξιολόγησης – ανακεφαλαίωσης («Τι έμαθα ως τώρα» και «Εν συντομία») της κάθε ενότητας Τα κεφάλαια αυτά κατανέμονται σε 4 μεγάλες ενότητες και για τη διδασκαλία τους απαιτούνται συνολικά 28 διδακτικές ώρες. Οι ενότητες είναι:
Α) Είμαστε όλοι πολίτες,
Β) Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις,
Γ) Ζούμε στη δημοκρατία,
Δ) Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων.

Βασικοί ήρωες που καθοδηγούν τους μαθητές είναι η Δανάη και ο Αλέξανδρος, μαθητές της Ε΄ τάξης Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι η πρόσκληση επισκεπτών στην τάξη Οι επισκέπτες είναι πρόσωπα που σχετίζονται με το θέμα και βοηθούν τους μαθητές στην επεξεργασία και κατανόηση πτυχών του μαθήματος Αν υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορούσε ο δάσκαλος να καλέσει φυσικά πρόσωπα στη θέση των «εικονικών» επισκεπτών (για παράδειγμα κάποιο δικηγόρο ή τον Συνήγορο του Παιδιού…) και έτσι να επιτευχθεί καλύτερα η βιωματική διάδραση μεταξύ επισκεπτών και μαθητών.


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *