Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις – Λύσεις

Έκθεση Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις – Λύσεις Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών

εκθεση Α Γυμνασιου Απαντησεις Λυσεις Βιβλιου Τετραδιου Εργασιων

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Λύσεις Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών (Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών στη σελ. 403)Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Λύσεις - Απαντήσεις - Περιγραφή

Έκθεση Α΄ Γυμνασίου Λύσεις – Απαντήσεις – Βολονάκη

Το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα σύγχρονο και πλήρες βοήθημα, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου και στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα αυτό. Η συγγραφή του βασίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας. Τόσο η θεωρία όσο και οι απαντήσεις των ασκήσεων ακολουθούν τους νεότερους κανόνες για τη γραμματική, το συντακτικό και την παραγωγή των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Η δομή του βιβλίου σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστο στον αναγνώστη. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες: Θεωρία, Εισαγωγικά Κείμενα, Ακούω και μιλώ, Διαβάζω και γράφω, Συμπληρωματικές Ασκήσεις.


Κατηγορία: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,