Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου – Τετράδιο Εργασιών

FacebookTwitterGoogle+

Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών

Γεωγραφια Β Γυμνασιου Τετραδιο Εργασιων

Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου Τετράδιο ΕργασιώνΤετράδιο Εργασιών Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου - Περιγραφή

Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών

Στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου το μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας επικεντρώνεται στην μελέτη της Ευρώπης και της Ελλάδας, ενώ η ύλη αναπτύσσεται σε τέσσερις μεγάλες διδακτικές ενότητες. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο η αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου είναι πολύ έντονη και χαρακτηριστική. Η ήπειρος αυτή αποτελεί πλέον το ευρύτερο περιβάλλον των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα ιδιαίτερα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της. Οι προβλεπόμενες διδακτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

  • Οι χάρτες: Περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στη μελέτη της Ευρώπης, τη διερεύνηση της σχετικής θέσης τόπων, τη διαίρεση των χαρτών και την εφαρμογή τους στη μελέτη και λύση υποθετικών προβλημάτων (για παράδειγμα στον προγραμματισμό έργων).
    Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης: Αναπτύσσεται με την ίδια λογική που περιγράφηκε στην προηγούμενη τάξη του Γυμνασίου και περιλαμβάνει τη μελέτη χαρακτηριστικών, κατά περίπτωση, χωρών.
  • Οι κάτοικοι της Ευρώπης: Εξετάζει τον πληθυσμό της Ευρώπης, την εξέλιξή του στο χρόνο, τη γεωγραφική κατανομή του, την πολιτική διαίρεση της ηπείρου, τις μεγάλες πόλεις και τη γεωγραφική κατανομή τους, όπως επίσης και τη γεωγραφική κατανομή γλωσσών και θρησκειών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, το μάθημα καταλήγει στην εξέταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στον ελληνικό χώρο (για παράδειγμα, πληθυσμός, πόλεις και διοικητική διαίρεση της Ελλάδας). Η ενότητα κλείνει με τη μελέτη των βαλκανικών χωρών, οι οποίες αποτελούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της Ελλάδας.
    Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιορισμένες σε ποικιλία και έκταση πληροφορίες για την ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της παραγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο. Το κέντρο βάρους της ενότητας δε βρίσκεται στην απαρίθμηση προϊόντων και ποσοτήτων, αλλά στους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο Δημοτικό σχολείο οι μαθητές γνώρισαν τη μορφή της επιφάνειας της Γης και τη διαίρεσή της σε χώρες, μελετώντας τον κόσμο σε ολοένα ευρύτερες περιφέρειες από το τοπικό προς το παγκόσμιο. Έμαθαν επίσης να καταγράφουν δεδομένα και να τα απεικονίζουν με κατάλληλα σύμβολα. Στο Γυμνάσιο αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επεκταθούν.

Περιεχόμενα Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου – Τετράδιο Εργασιών:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η – ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Φύλλο Εργασίας 1. Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση
Φύλλο Εργασίας 2. Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους
Φύλλο Εργασίας 3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο
Φύλλο Εργασίας 4. Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 5. Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Φύλλο Εργασίας 6. Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση
Φύλλο Εργασίας 7. Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 9. Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Φύλλο Εργασίας 10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας
Φύλλο Εργασίας 11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 12. Οι θάλασσες της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 13. Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά
Φύλλο Εργασίας 14. Η Μεσόγειος Θάλασσα
Φύλλο Εργασίας 15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο
Φύλλο Εργασίας 16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων
Φύλλο Εργασίας 18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 19. Το κλίμα της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 20. Το κλίμα της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων
Φύλλο Εργασίας 23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 24. Η βλάστηση της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η – ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Φύλλο Εργασίας 25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Φύλλο Εργασίας 27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φύλλο Εργασίας 28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 29. Ο πληθυσμός της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 31. Ο πληθυσμός της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων
Φύλλο Εργασίας 33. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης
Φύλλο Εργασίας 34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
Φύλλο Εργασίας 35. Οι βαλκανικές χώρες
Φύλλο Εργασίας 36. Οι γείτονές μας στα Βαλκάνια

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η – ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Φύλλο Εργασίας 37. Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας
Φύλλο Εργασίας 38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα
Φύλλο Εργασίας 41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα
Φύλλο Εργασίας 45. Το εμπόριο στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη
Φύλλο Εργασίας 48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα


Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *