Βοήθημα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου

Σχολικό βοήθημα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου

βοηθημα Βιολογιας Α Γυμνασιου

Βοήθημα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου (Εκδ. Βολονάκη)

Βοήθημα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου – Βολονάκη

Ο στόχος αυτού του βοηθήματος της βιολογίας είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το μάθημα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου φαίνεται περίπλοκο, και αφετέρου να τον εξοικειώσει με τα φαινόμενα της ζωής και της φύσης, που είναι κυριολεκτικά μέσα στη ζωή μας! Το σχολικό βοήθημα αυτό περιλαμβάνει: 1.Τα σημαντικότερα σημεία κάθε ενότητας, διατυπωμένα με απλό τρόπο, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόησή τους. 2.Ετυμολογία, δηλ. επεξήγηση και ανάλυση επιστημονικών όρων και λέξεων, που τυχόν δυσκολεύουν την κατανόηση του μαθήματος, επειδή αγνοούμε τη σημασία τους. 3.Τη θεωρία των μαθημάτων σε μορφή ερωτήσεων. 4.Συμπληρωματικές ερωτήσεις, που δίνουν την ευκαιρία να επεκταθούν οι γνώσεις μας σε κάθε κεφάλαιο. 5.Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου βιολογίας με τις κατάλληλες επεξηγήσεις 6. Απαραίτητα στοιχεία, που θα σας βοηθήσουν να συνθέσετε τις εργασίες που ζητάει το σχολικό βιβλίο.7. Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους, ώστε να εξασκηθείτε και να διαπιστώσετε τυχόν αδυναμίες ή κενά. 8.Περίληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου για να μπορείτε να κάνετε γρήγορα επανάληψη.

Κατηγορία: Βοηθήματα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου

Tags: , , , , ,