Σχολικό Βοήθημα – Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Σχολικό Βοήθημα Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Σχολικο βοηθημα Μαθηματικων α Γυμνασιου

Σχολικό βοήθημα Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου (Θεωρία – Ασκήσεις)Βοήθημα Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου (Θεωρία - Ασκήσεις) - Περιγραφή

Βοήθημα Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου

Η σύνταξη ενός βιβλίου Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση για τον κάθε εκπαιδευτικό που ασχολείται χρόνια με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μαθητής κατά την διαδικασία εκμάθησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου.


Κατηγορία: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Tags: , , , , ,